Bogenschütze Anfang 20. JH.

Louis Emile Picault 1833 – 1915 Bogenschütze. Schwarz-grüne Patina Naturalistische Plinthe sign. Anfang 20. Jh.  Maße: 25,5 cm